Webdesign
Data og internett

Webdesign fra da til nå

Webdesignere designer og lager alle nettstedene vi bruker hver eneste dag. Privat og i jobbsammenheng, bruker vi internett til alle mulige former for kommunikasjon. Hjemme foretar vi mesteparten av våre banktjenester på nett, vi handler, ser tv, film og nyheter via nettjenester og blant annet mesteparten av vår kontakt med det offentlige foregår gjennom nettsteder. Dette er bare noen få eksempler hvordan websider på internett, former og påvirker oss i hverdagen.

I jobbsammenheng er internett og websidene vel så viktig. I dag kan man kanskje si at en bedrifts webside er med på å avgjøre en bedrifts resultater og suksess. Webdesign er mye mer enn bare hvordan nettsiden ender opp med å se ut på det estetiske planet. Websidene er bedriftenes ansikt utad, men det er bare begynnelsen.

Hva skal til for å være god på webdesign?

De som jobber med webdesign må gjennom kommunikasjon med kunden få en forståelse av hva kunden ønsker med nettsiden, mål og visjon. Designeren tar alle ideene og skaper et produkt som skal samsvare med kundens ideer.

god på webdesign

Like viktig er det at de som driver med webdesign har en klar og god forståelse av internett og hvordan mennesker og potensielle kunder bruker internett aktivt. I tillegg må webdesignere holde seg kontinuerlig oppdatert i en industri som utvikler seg med lynets hastighet.

Websiden selger produktene og tjenestene

Når man designer en webside som har til hensikt å selge noe, uansett hva, er selve websiden like viktig som det som selges. Hvorfor skal man ikke fokusere mest på produktene man skal selge siden det er det man tjener penger på?

Websiden selger produktene

For det første må det være en webside kundene finner frem til. Da snakker man om trafikk til siden og hvordan sikre at kundene finner frem til nettopp denne siden. Det er liten vits i å starte en butikk langt inne i skogen hvis ingen vet at den er der. Videre må det hvis vi snakker om for eksempel en nettbutikk, være estetisk fin og enkel i bruk for den som besøker siden.

Det er viktig at siden har et attraktivt utseende og layout, og at den i funksjon gir optimal brukeropplevelse. Webdesignere skal kunne skape kreative løsninger gjennom god innsikt og god kommunikasjon med kunden slik at sluttresultatet blir unikt for den enkelte bedrift.

Estetisk pent webdesign er ikke nok

Estetisk pent webdesign

Som nevnt i sted så er det ikke nok at nettsiden ser fantastisk flott ut. Webdesigneren må ha en vid og god forståelse for hvordan internett fungerer og hvordan dirigere så mye trafikk til siden som mulig. Videre er det mange komponenter i oppbyggelsen av en nettbutikk som fører til mersalg, bedre vareeksponering og en lojal kundegruppe. Det er også viktig å ha kunnskap om hvordan mennesker og potensielle kunder oppfører seg på nett. Til slutt er det selvfølgelig også som regel konkurranse om kundene. Hvordan være konkurransedyktig?

Internett blir til

Internett og teknologien er kommet langt siden den spede begynnelsen sent på 60-tallet. Opprinnelig var internett kun ment for, og brukt av militæret i USA. Hensikten var å kunne utveksle og dele viktig informasjon mellom datamaskiner. Etter en liten stund fikk noen universiteter også muligheten til å bruke denne nye teknologien. Internett på den tiden helt i begynnelsen var ikke noe vi i dag ville kjent igjen.

Internett og webdesign

Neste skritt i utviklingen skjedde i 1972 med Ray Tomlinson som lagde og utviklet email. Sett i historisk perspektiv er internett og webdesign noe som har utviklet seg på meget kort tid og enormt raskt. I 1980 ble det annonsert et utkast av standard GML (SGML), og litt senere ble HyperText Markup language (HTML) oppfunnet. Alle nettsider baseres i dag på det som da ble gjort. Så helt på slutten av åtti-tallet og begynnelsen av 1990, foreslo Tim Berners-Lee en rekke protokoller og software, WWW (World Wide Web). Videre var han den som la ut den første nettsiden som ble online i 1991. I løpet av ett år gikk vi fra å ha en web server på verdensbasis til over 50 stykker.

Historien rundt webdesign

Når man snakker om hvordan webdesign har utviklet seg og dens historie, snakker man som regel om fire hovedperioder eller generasjoner:

Historien rundt webdesign

  • Første periode sier man at regnes fra utviklingen av den første browseren, Mosaic. Denne perioden avsluttes når HTML har fått grundig fotfeste. En webside bestod gjerne kun av en hovedskrift/overskrift og sort tekst
  • I andre periode begynte innholdet å se mer profesjonelt ut og man se mer enn bare ord på skjermen. Ikoner, farget grafikk og bakgrunner gjorde sidene mye mer spennende enn tidligere, men også til tider rotete.
  • Tredje generasjons websider er veldig annerledes enn den forrige perioden. Nå ble designet utviklet med multimedia innhold i tankene. Man fikk også introdusert Flash Teknologi. Websidenes struktur, oppbygging og navigasjonssystem ble veldig viktig. Hovedfokus ble at man skulle designe sidene til å være attraktiv for besøkende, holde på interessen til de som var på siden og motivere besøkende til å handle eller gjøre det som websiden hadde å tilby.
  • Den siste og fjerde generasjonen av websider og webdesign er på mange måter lik den forrige, men med tilleggsfokus og funksjoner. Det er her vi er i dag. Websidene tilbyr nå uendelig mengder med multimedia innhold og unike utviklede funksjoner og muligheter for salg. Dette er et marked som kun kan fungere på denne måten på internett og er derfor helt unikt.

Hva designes websidene for i dag?

I dag designes og utvikles websider spesielt med hovedfokus på å møte kunders spesifikasjoner, ønsker og visjoner. Man skal tiltrekke seg en gitt målgruppe og beholde interessen til denne. Områdene og kundene til webdesigneren er fra mange ulike bransjer, men de har alle akkurat det samme ønsket og målene med websidene sine. Vi snakker om alt fra for eksempel E-handel, offentlige instanser, underholdning, undervisning, forretninger og kommunikasjonsformer for å nevne noen.

Hva designes websidene

Søker man på Wikipedia på ordet webdesign får man opp at det er design av innhold for verdensveven. Og verdensveven er på engelsk det kjente «World Wide Web». Man kan si at webdesignere er store influensere og påvirker dagens samfunn i stor grad.

Kilder til denne artikkelen: