vaksinasjon gjennom bedriftshelsetjenesten
Samfunn og helse

Arbeidsplassen skal tilby vaksinasjon gjennom bedriftshelsetjenesten

Veldig mange arbeidsgivere er tilknyttet bedriftshelsetjeneste, og de aller fleste ansatte er klar over det hvis deres arbeidsplass er. For bedrifter som ikke har en fast tilknytning, finnes mulighet til å kjøpe tjenester fra tilbydere som blant annet vaksinasjon av ansatte.

I enkelte jobber og arbeidssituasjoner er de ansatte spesielt utsatt for smitte. Vaksinasjoner er arbeidsgivers oppgave og plikt, hvis ansatte utsettes for risiko i arbeidssituasjoner. Myndighetene har bestemt at alle ansatte som kan utsettes og bli eksponert for biologisk smittefare, har krav på effektiv vaksinasjon.

Vaksinasjonen er frivillig

Vaksinasjoner som anbefales i forbindelse med yrkes- og arbeidsreiser regnes som et arbeidsmiljøtiltak og er frivillig for de ansatte. Det er arbeidsgivers plikt å legge til rette for disse vaksinasjonene, men også gi tilfredsstillende informasjon slik at den ansatte kan ta valget basert på nok bakgrunnsinformasjon.

Vaksinasjon

Arbeidsgiver plikter å gi omfattende informasjon slik at den enkelte arbeidstaker som kan være utsatt, er klar over mulige helsefarer og helseskader. Dette er krav i henhold til arbeidsmiljøloven og videre skal tiltak utarbeides og sikring i forhold til mulige ulykker. Disse tingene er det oftest bedriftshelsetjenesten i Oslo som håndterer på vegne av de arbeidsplassene de er tilknyttet. Selv om vaksinasjonen er frivillig vil de i de aller fleste tilfellene anbefale ansatte å vaksineres hvis risikoen er middels eller stor.

For alle bedrifter og arbeidsplasser som mangler tilstrekkelig tilbud til sine ansatte, er dette tjenester som absolutt bør vurderes ut ifra grad av behov. Som bedriftsleder kan man henvende seg til bedriftshelsetjenester som tilbyr disse tjenestene og se om dette kan være noe arbeidsplassen kan dra nytte av.

Spesielt utsatte yrkesgrupper

Enkelte typer yrkesgrupper er særdeles utsatt. Man tenker kanskje at man må være i en jobb hvor man stadig reiser til utsatte områder rundt om i verden. Det er selvfølgelig sant, men mange yrker innenlands er også utsatt. Verden er liten og snur man det på hodet så reiser mennesker ofte til utlandet og folk omgås hyppigere enn nå enn før i tiden.

I alle jobber hvor man er ved ulike typer steder man er rundt mulige biologiske smittekilder inneholder risikoYrkesvaksinering er ekstra viktig for personer som arbeider med blant annet dette:

utsatte yrkesgrupper

 • Arbeid med mennesker hvor man er i kontakt med syke eller svake personer. Vaksinasjon vil beskytte den ansatte, men også beskytte de svakere den ansatte er i kontakt med. Som ansatt kan man bære med seg smitte som andre kan reagere svært negativt på.
 • Særdeles utsatt arbeid med mennesker. Dette er yrker hvor risikoen for skade er høyere og dermed også risiko for smitte. Her snakker vi om for eksempel redningspersonell, politi eller ansatte ved fengselsvesenet.
 • Arbeider man med dyr som veterinærer eller ved gårdsbruk og slakterier.
 • Arbeid med renovasjon, avløp og renhold kan medføre risiko som inneholder risiko for ulike smitter.

Og så har vi det vi forbinder med typiske anledninger der man trenger vaksinasjoner. Ved reiser til utlandet. Automatisk vil man tenke at man absolutt må ha vaksinasjoner hvis man reiser til fjerntliggende steder. Og dette stemmer, men det er forskjellige vaksiner ut fra hvor man reiser. Hovedsakelig må man sjekke hva slags typer hvis man skal reise andre steder enn i Europa og Nord-Amerika. Det gjelder korte jobbturer og lengre reiser som blant annet utplasseringer og utstasjoneringer.

Arbeidsreiser til Afrika

Ved korte eller lengre forretningsreiser til land i og rundt Afrika anbefales en rekke forskjellige vaksiner. Fullstendig oversikt kan man finne på å gå inn på nettsiden til folkehelseinstituttet. Arbeidsgiver og bedriftshelsetjenesten på arbeidsplassen skal til enhver tid ha oversikt hvis ansatte gjør reiser til disse stedene som en del av arbeidsoppgavene.

Arbeidsreiser til Afrika

Om man er ingeniør og skal reise på grunn av en jobb i et oljefirma, eller blir utplassert på en ambassade så er det noen vaksiner som anbefales på det sterkeste mot:

 • Difteri
 • Poliomyelitt
 • Stivkrampe
 • Kikhoste

Reiser til Asia

Ved reiser til de fleste land i Asia blir man anbefalt en rekke forskjellige vaksiner. Dette gjelder arbeidsreiser så vel som private reiser man tar i ferier og lignende.

Reiser til Asia

I mange ulike bedrifter får man muligheten til korte eller lengre reiser til Asia. Veldig mange ansatte i olje- og skipsindustrien reiser jevnlig til blant annet Sør-Korea, Kina og Singapore. Mennesker ansatt i reiselivsbransjen, humanitære virksomheter og ikke minst de som er involvert i klesproduksjon tar årlige turer til flere ulike asiatiske land.

Asia opplever fremdeles polioutbrudd, malaria og de som ikke vet om de har tatt MMR-vaksine burde vurdere å ta den. Spesielt hvis de er usikre på om de har hatt sykdommene kusma, røde hunder og meslinger. World Health Organisation (WHO), fører oversikt over de land hvor man også bør vaksineres for gulfeber. Ved reiser til Asia avhenger typer vaksiner av disse forholdene:

 • Hvilket land
 • Lengden på reisen
 • Hva slags boforhold man skal oppholde seg i og de hygieniske forholdene man vil bo og være i under oppholdet.

Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjeneste

Vaksinasjon er et tema om jobbreisen tar deg til de to verdensdelene beskrevet tidligere, eller kanskje til Australia eller Sør-Amerika. Uansett skal man få tilbud og informasjon av arbeidsgiver, og ofte skjer dette gjennom bedriftshelsetjenesten. Føler man at tilbudet og informasjonen ikke er god nok kan man be om mer. Dette er arbeidsgivers plikt. Inngår reiser eller reisen som en del av stillingen og arbeidsoppgavene, skal farer og risikoer være kartlagt.

Det kan også være lurt å sjekke opp i hva slags vaksiner man tidligere har tatt og eventuelle sykdommer man har hatt.

Kilder: