Traume
Samfunn og helse

Traumer og traumebehandling – Hva er det?

Et traume kan forklares som en sterk og svært følelsesmessig reaksjon på en hendelse av alvorlig grad. Etter man har opplevd en tung opplevelse, opplever man ofte at kroppen går i en sjokkfase. Etter dette er det også svært vanlig å oppleve fornektelse ovenfor hendelsen. Et traume kan også resultere i reaksjoner i tiden etter ulykken eller hendelsen. Slike langsiktige reaksjoner kan være hodepine, kvalme og hyppige tilbakeblikk.…