Psykologhjelp til pårørende
Samfunn og helse

Psykologhjelp til pårørende

Behov for hjelp i form av terapi og psykolog på grunn av at man har et pårørendeansvar for noen man står nær, er veldig vanskelig for mange. Dette er et emne altfor mange venter for lenge med å ta opp.  Det er en rekke ulike følelser som er inne i bildet og de opptrer faktisk som hindringer slik at man ofte vegrer seg for å oppsøke hjelp. Som…