vaksinasjon gjennom bedriftshelsetjenesten
Samfunn og helse

Arbeidsplassen skal tilby vaksinasjon gjennom bedriftshelsetjenesten

Veldig mange arbeidsgivere er tilknyttet bedriftshelsetjeneste, og de aller fleste ansatte er klar over det hvis deres arbeidsplass er. For bedrifter som ikke har en fast tilknytning, finnes mulighet til å kjøpe tjenester fra tilbydere som blant annet vaksinasjon av ansatte. I enkelte jobber og arbeidssituasjoner er de ansatte spesielt utsatt for smitte. Vaksinasjoner er arbeidsgivers oppgave og plikt, hvis ansatte utsettes for risiko i arbeidssituasjoner. Myndighetene har…