Renhold i Oslo
Samfunn og helse

Renhold i Oslo

Renhold og gode renholdstjenester er viktig for alle typer bedrifter. Godt og riktig renhold er en stor faktor for trivsel på arbeidsplassen. Behovet for renhold varierer ut ifra hvilken type bedrift man driver, men renhold er alltid viktig for å ta vare på det gode arbeidsmiljøet, uansett hvilken bransje man befinner seg i.

Resturanter, for eksempel, krever svært god renslighet og må opprettholde ulike hygienekrav i forhold til matservering. Hvis ikke renholdet er i orden, kan restauranter risikere å måtte stenge. De aller fleste bedrifter har strenge krav som må oppfylles når det gjelder hygiene og renhold.

Krav som stilles til renhold i Oslo

Det stilles ulike krav fra bedrift til bedrift i Oslo, men alle bedrifter må ta hensyn til helsen og trivselen til sine ansatte når man tenker på renhold. Det stilles definitivt høyere krav til bransjer som håndterer mat og/eller drikke, og det samme gjelder bransjer som tilbyr helsetjenester.

Bransjer som tilbyr helsetjenester må være ekstra nøye når det gjelder renhold for å ta hensyn til hygiene og minske risikoen for smitte.

Trivsel

Et rent lokale og en ryddig arbeidsplass har mye å si når det kommer til trivsel på arbeidsplassen. Et dårlig inneklima kan føre til både allergier og pusteproblemer dersom problemet foregår over lengre tid.

Renhold tilpasset arbeidplass

Dårlig trivsel blant de ansatte kan føre til sykemeldinger og misnøye, i verste fall kan man risikere å miste gode ansatte. Et godt og riktig renhold er viktig for å bevare trivselen på arbeidsplassen, samt kan det bidra til bedre stemning og en god atmosfære.

Dersom man har gode rutiner innenfor hygiene og vask vil man unngå å komme i slike typer problemstillinger som inneholder sykemeldinger eller oppsigelse.

Renhold tilpasset arbeidplass

Renhold en viktig del av alle typer bedrifter, men ulike bransjer krever ulikt renhold. Behovet for renhold varier fra bedrift til bedrift, og mens en bedrift kan nøye seg med vask av gulv og overflater et par ganger i uken, trenger andre bedrifter mer omfattende renhold som utføres på daglig basis.

De bransjene som har stort behov for renhold, har ofte veldig høye krav til vask og hygiene. Bransjer som driver med mat og drikke har høye krav for hygiene og renhold for at de skal kunne drive.

Bransjer med høye krav

Bedrifter og bransjer som har mat i fokus, må prioritere renhold svært høyt. For eksempel restauranter, kjøttproduksjon, meieri, kafeer, bryggerier og lignende. Her er det viktig å sette seg godt inn i hvilke krav som stilles for deg og din bransje, og passe på at man får riktig renhold tilpasset bransjen. Disse bransjene har ofte mye spesielt utstyr som også krever eget spesielt renhold tilpasset utstyret.

Det er i midlertid viktig å passe på at man tilpasser renholdet til bransjen man er i. I enkelte bransjer kreves det ikke skyhøy standard for vask og hygiene, og man kan nøye seg med jevnlig vask av gulv og trapper.

Konsekvenser av dårlig renhold

Konsekvenser av dårlig renhold

Man må alltid tenke på konsekvensene av ting man gjør, og ting man ikke gjør. Også når det gjelder renhold. Konsekvensene av dårlig renhold kan variere fra bransje til bransje, avhengig av kravene som stilles, men en felles faktor for alle bransjer er at det aldri kommer noe godt ut av dårlig renhold. Bransjer som driver med mat og drikke, vil få svært store problemer dersom renholdet ikke når opp.

Bransjer som krever tilpasset renhold

Byggebransjen er en bransje som krever unikt og spesielt tilpasset renhold. Et bra renhold er spesielt viktig under oppføringen av nye bygninger. Mange nybygg kan bære preg av dårlig innemiljø som kommer av blant annet sementstøv som ligger igjen fra byggeprosessen.

Dette kommer av at det ikke har blitt utført ordentlig renhold underveis og etter byggeprossessen.

Det er derfor viktig at bedrifter i byggebransjen har gode og tilpassede renholdsrutiner. Konsekvensene av et dårlig innemiljø kan føre til både sykefravær og dårligere arbeidsforhold. Dette er lett å unngå dersom man har et godt renhold.

Gammelt sement og byggestøv kan være svært vanskelig å fjerne når bygningen er ferdig. Det er derfor anbefalt å leie inn et profesjonelt rengjøringsbyrå, de vil sørge for renholdet på byggeplassen ivaretas og det vil bidra til en ryddig byggeprosess.

Kjøpesenter og butikk

Alle norske kjøpesentere har høye krav til renhold. De aller fleste kjøpesentrene utfører en grundig vask hver eneste dag. Toaletter på kjøpesentre blir vasket hver dag, og ofte flere ganger om dagen. Her er det mange mennesker som oppholder seg til en hver tid, og det er derfor ekstra viktig med gode vaskerutiner.

Det er heller ikke uvanlig at enkelte butikker tilknyttet enkelte kjøpesentre, må stå for vaskingen selv.

Her er det viktig at hyller og lignende tørkes for støv slik at butikken ser ordentlig og velstelt ut. Det er mye av rengjøringen man kan gjøre selv når man driver butikk, men i de fleste tilfeller vil et profesjonelt rengjøringsbyrå gi et bedre resultat. I tillegg til et bedre resultat vil det bli en mindre ting å tenke på for deg og dine ansatte, og man kan konsentrere seg fullt om å drive butikken.

Ikke bruk mer enn nødvendig

Behovet for renhold varierer utifra hvilken bransje man befinner seg i. Det er viktig å være klar over at det ikke er nødvendig å overdrive renholdet. For eksempel vil det ikke nødvendig å ha like strenge renholdsrutiner i et lite kontorbygg som på et sykehus.

Et lite kontorbygg vil ikke trenge daglig vask og desinfisering på alle overflater og bruksgjenstander, slik som det trengs på at sykehus.

Behovet for renhold

Som regel holder det med en ukentlig vask av gulv og overflater. Mens områder som ofte blir benyttet av mange personer, bør rengjøres daglig.

Eksempler på slike områder er både toalett og kantine eller kjøkken. Er man i tvil over hvor ofte det trengs renhold hos sin bedrift, kan man få et profesjonelt rengjøringsbyrå til å ta en vurdering på dette.

Man må også ta hensyn til hvordan type bygg man befinner seg i for å avgjøre renholdsrutinene for bedriften. Har man kontorer i en glassbygning, vil for eksempel, vindusvask og vinduspuss være nødvendig. Man må også tenke på hvordan gulvet i bygget er.

Tepper og matter trenger også å vaskes og renses. De trenger ikke å renses like ofte som gulv og overflater trenger generelt, men man bør få inn en god rutine på regelmessig rens av slike ting.

Egne ansatte eller leverandør?

Som bedrift har man ofte et valg om man vil bruke egne ansatte til å utføre nødvendig renhold, eller om man vil ansette et profesjonelt rengjøringsbyrå for å slippe å bruke egne ansatte. Ofte velger bedrifter å bruke egne ansatte i håp om å spare inn kostnadene det koster med leverandør.

I svært mange tilfeller vil bedrifter oppleve at det fort kan bli kaos og stress dersom man gir vaskejobben til ansatte.

Dette avhenger så klart av hvilken type bransje man befinner seg i, og i noen bransjer funker det fint å ha vaskeoppgaver som en del av arbeidsoppgavene på en arbeidsplass. Men mange bedrifter vil erfare at man får bedre oversikt over utgifter som går til renhold dersom man velger et firma til å ta seg av dette. I tillegg er det også en mindre ting man slipper å tenke over, både for deg og ansatte.

Mange bransjer har gode erfaringer med å kombinere renhold som gjøres selv med et profesjonelt byrå. Kombinerer man disse to løsningene kan man ha en stor rengjørings dag en fast dag i uken der det blir utført grundig renhold.

Tilpass renholdstidene

Mens man ellers i uken selv sørger for å holde hyller fri for støv og støvsuge når det blir nødvendig.

For mindre butikker og små bedrifter kan dette være en god løsning som bidrar til bra renhold og godt arbeidsmiljø, uten at det koster for mye. Kundens inntrykk av butikken har mye å si, og en skitten butikk med støv og skitt vil gi et dårlig inntrykk for besøkende av butikken.

Tilpass renholdstidene

Når man ansetter et renholdsbyrå er det viktig å tilpasse tidene man vil at renholdet skal bli utført. Dette avhenger igjen av hvilken type bransje man er i. På en skole for eksempel, vil nok ikke elevene eller de ansatte på skolen tenke særlig mye over dersom det blir utført renhold i arbeidstiden.

På et kontor derimot, kan det være forstyrrende for ansatte å jobbe dersom det er en støvsuger som bråker i bakgrunnen.

Facility management

Driver du en bedrift i Oslo kan man vurdere å inkludere renhold som en del av en avtale for facility management. Dette går ut på at man kobler renholdstjenesten man trenger med andre støttefunksjoner man trenger i tillegg, og får disse tjenestene levert av en og samme leverandør. Det betyr at man får alle tjenester man trenger i en smekk.

Alternativet er å kjøpe ulike tjenester av ulike leverandører fra forskjellige steder i Oslo. Ved å benytte seg av Facility management vil man få mindre administrasjon og færre kontaktpersoner og firmaer å forholde seg til. Man vil få mer tid til å konsentrere seg om andre arbeidsoppgaver som omhandler jobben og firmaet.

Kilde: https://ability.no/hva-vi-gjor/renhold/