Psykolog i Oslo
Samfunn og helse

Psykologer i Oslo er en viktig del av helsevesenet

Psykologer i Oslo og i resten av Norge har bred kompetanse og lang utdannelse, som gir god kunnskap om hvordan mennesker fungerer på det mentale plan. Det dreier seg om menneskers:

 • Følelser
 • Tanker
 • Handlinger

Oppsøker man psykologer i Oslo så møter man personer som er autoriserte helsepersonell. For å oppnå autorisasjon så kreves det 6-års utdannelse på universitetet. Hva vil det si at psykologen er autorisert? Det kreves at fagpersonen følger lovregulerte plikter som det å føre journal og opptre med ansvarlig taushetsplikt.

Taushetsplikt er en trygghet, men også et ansvar

For alle som oppsøker en psykolog i Oslo uansett om det er i privat regi, gjennom bedriftshelsetjeneste eller kanskje på skolen, så er taushetsplikten utrolig viktig. Det er et av de viktigste tingene som gjør at man våger å åpne seg opp og snakke fritt om seg selv. For å oppnå tillit mellom psykolog og pasient er taushetsplikten helt avgjørende.

psykolog

Det er noen unntak hvor taushetsplikten kan og må brytes av psykologer. Hvis psykologen vurderer at noens liv kan være utsatt for fare. Det samme gjelder for noen helse. Psykologer i Oslo som mottar informasjon eller får kunnskap om barn som lider på grunn av noe har en plikt som gjør at de må kontakte politi og barnevern og informere om forholdet. Det samme gjelder hvis de kommer i hende av informasjon som gjør det mulig å stanse ulike lovbrudd av alvorlig grad.

Hva er forskjellen?

Når man snakker om mental helse og behandling innen psykisk helse, så kommer man ikke unna behandlerne. Hva de forskjellige egentlig er og hva slags spesifikk kunnskap og utdannelse de har er det nok mange som ikke vet. De fleste av oss tenker at en psykolog, psykoterapeut og en psykiater er det samme, men bare med forskjellige titler. De er ikke det samme og forskjellene er blant annet:

 • Psykoterapeuter har ingen formell kompetanse siden det ikke er en beskyttet tittel. De som kaller seg for psykoterapeuter tilbyr ofte ulike former for hjelp til personer som sliter med psykiske vansker.
 • Psykiatere er videreutdannet og behandler samt utreder personer med psykiske lidelser og plager. De har gjerne spisskompetanse på medikamentell behandling av lidelser. En psykiater er en lege innen psykiske lidelser.
 • En psykolog har ofte videreutdanning i tillegg til grunnutdanningen som psykolog. De er ofte godt utrustet til å behandle en stor bredde av ulike lidelser og behov. Kunnskapen psykologer i Oslo sitter med dreier seg om både psykiske lidelser og normale utviklingsforhold.

Når oppsøker man en psykolog?

Å tenke at man skal være ordentlig syk for å få hjelp av en psykolog er ikke riktig. Man kan egentlig si at ved å få hjelp av en psykolog, så kan man i mange situasjoner kanskje unngå å bli syk.

Psykoterapeuter

Mange får hjelp på grunn av at enkelte ting i livet virker vanskelig. Det kan være på grunn av en enkelthendelse eller at man føler man har kjørt seg fast i et spor og ikke kommer seg videre. Følelser kan være vanskelig å håndtere på egenhånd og ofte kan det å snakke med noen som ikke står en nær være til stor hjelp.

Siden psykologer har spesialisert seg på psykologiske behov og hvordan man kan endre og håndtere symptomer, så kan man få hjelp i form av å lære seg nyttige verktøy. Disse verktøyene brukes i vanskelige situasjoner slik at man endrer egen tankemåte og adferd.

For å endre hvordan man reagerer i ulike situasjoner, så må man som regel bli klar over hvorfor man reagerer som man gjør.

Behandling tar tid og er ikke gjort i løpet av et par dager. Man finner frem til hva som fungerer sammen med psykologen og som regel så er dette en prosess. Det finnes ingen magisk pille en kan ta, men veien til å bli bedre er lærerikt i seg selv. Å finne ut av for eksempel hvorfor en ender opp med å ta samme type valg gjentatte ganger selv om det ikke er i ens egen beste interesse. Det er en del av veien til å endre adferdsmønsteret.

Psykologer i Oslo arbeider på mange ulike steder

Går man med et ønske om å bli en psykolog, så er det mange ulike steder en kan arbeide etter utdannelsen er ferdig. Vanlige steder psykologer i Oslo arbeider er:

 • Sykehus/ DPS
 • Kommunehelsetjenesten
 • Barnevernet
 • PPT (pedagogisk-psykologisk rådgivning)
 • Arbeidsrådgivning
 • Familierådgivning
 • Bedriftshelsetjenester

Ofte så arbeider en psykolog med mennesker med nære relasjoner til den som er syk Det kan være familier, miljøer som barnehager og skoler. Nesten like viktig som behandling av symptomer på psykiske lidelser er forebyggende arbeid. Forebyggende arbeid er klart bevis på å forebygge og hindre helseplager. Psykologer er ofte aktivt med på arbeid rundt mobbing og i arbeidsmiljøtiltak rettet mot å bedre fysiske- og psykiske arbeidsbetingelser.

Psykologer som sakkyndige

Psykologer som sakkyndige

I retten møter man ofte psykologer som er rettens sakkyndige. Dette gjelder alle mulige saker, men er veldig vanlig i saker som omhandler barnefordeling og ikke minst samværsrett.

Psykologen oppnevnes av retten og skal gi en vurdering av barnet, foreldrene og boforhold med mer. Retten legger stor vekt på slike uavhengige sakkyndigrapporter og psykologen kan gi vurderinger med bakgrunn som retten selv ikke har tilstrekkelig med kunnskap om.

I straffesaker møter man også ofte psykologer som er innhentet for å avgi vurderinger på om de eller den tiltalte er strafferettslig tilregnelig.

Hvor finner man psykologer i Oslo?

En storby som Oslo byr på mange muligheter hvis man ønsker å komme i kontakt med noen som kan hjelpe med psykisk helsehjelp. Privatpraktiserende psykologer i Oslo er en av mulighetene. En annen mulighet er å kontakte en psykolog gjennom kommunens egen helsetjeneste. Ofte så finner man informasjon om dette på nettsiden til kommunene man bor i eller også bydelens nettsted hvis man bor i en større by.

Har man behov for utredning eller kanskje trenger behandling i psykisk helsevern, da kommer man til psykologer i Oslo via egen fastlege. Fastlege vil henvise til rette stedet for det en trenger hjelp til.